Adressa : Fushë Kosovë
12000
Rruga : Dardania Nr.18
Tel :+38345828882
Email : info@i-dent-ic.eu