VESHTRIM I PERGJITHSHEM
I-DENT-IC ka filluar aktivitetin në Prishtine më 2016 si depo me furnizime dhe materialeve të konsumit për mjekë dhe laborantë dentarë…